Tietosuojaseloste ja evästeiden käyttö

Tämä on Voipa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu: 23.11.2020.
Viimeisin muutos: 3.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Voipa Oy
Kaurasmäentie 5b, 33480 Ylöjärvi
y-tunnus: 3142222-2
Puh: +358 40 844 1892

2. Rekisterin yhteystiedot

Jonne Seppä, +358 40 844 1892
jonne@voipa.fi

3. Rekisterin nimi

Voipa Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Voipa Oy:n asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Voipa Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri sisältää asiakkaan itse Voipa Oy:n verkkosivulla kirjaamia ja automaattisesti kerättäviä tietoja.

Asiakkaan itse tallentamia tietoja ovat:

  • nimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • rooli organisaatiossa

Automaattisesti tallennettavat tiedot liittyvät Voipa Oy:n verkkosivun käyttöön. Näitä tietoja ovat:

  • verkkoyhteyden IP-osoite
  • selaimen evästetiedot

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai siihen saakka, kun asiakas erikseen pyytää tietoja poistettavaksi (ks. Kohta 10)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. .

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poisto rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Evästekäytäntö

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa sivuston käyttäjän laitteelle ellei tallentamista ole estetty.

Evästeiden avulla voimme seurata muun muassa sitä, mitkä ovat verkkosivuston suosituimpia sisältöjä, millaisilla laitteilla verkkosivua käytetään, kuinka kauan sivustolla vieraillaan ja mistä kävijät sivustolle saapuvat. Käytämme evästeiden keräämää tietoa sivuston sisältöjen laadun ja sivuston käytettävyyden analysointiin Google Analytics -palvelun avulla. Tietoa voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen verkkosivullamme tai muissa verkkopalveluissa.

Evästeiden keräämät tiedot on anonymisoitu ja eikä niitä yhdistetä muihin rekistereihin. Sivustolla vierailemalla hyväksyt evästeiden käytön laitteellasi. Voit estää evästeiden käytön laitteesi verkkoselaimen asetuksista.

Sivustolla on myös kolmannen osapuolen liitännäisiä kuten sosiaalisen median palveluiden jakopainikkeita tai upotuksia. Näiden kolmannen osapuolen liitännäisten evästeistä ja niiden käyttöehdoista vastaa kyseisen palvelun tarjoaja.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Voipa Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kulloinkin voimassaoleva versio tietosuojaselosteesta on muokkauspäivineen nähtävissä Voipa Oy:n verkkosivuilla.