Yrityskulttuurin kartoitus

Kulttuuri johdettavaksi kilpailueduksi

Selvitämme yrityskulttuurinne nykytilan ja sen, millainen kulttuuri tukisi tulevaisuuden toimintaa parhaiten.

Etsimme nykykulttuurin vahvuudet, heikkoudet ja teille ominaiset piirteet. Tutkimme kulttuuria useasta eri näkökulmasta, jotta saamme luotua terävän kuvan todellisesta tilanteesta. Keräämme tietoa johdolta, tiimeiltä sekä yksilöiltä ja kuvaamme kattavasti, miten nykyinen kulttuuri vaikuttaa arjen päivittäiseen toimintaan.

Määrittelemme myös, millainen kulttuuri tukisi yrityksen tulevaa liiketoimintaa parhaiten ja rakennamme kehitysaskeleet sinne pääsemiseksi.

Ikoni: Kartoitus
Palvelun hyödyt
  • Ymmärrys kulttuuristanne kasvaa
  • Saatte palautetta johtamisesta ja toimintatavoista
  • Määritellään kulttuuri, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita
  • Kulttuuri konkretisoituu arjessa johdettavaksi teemaksi
Näin etenemme
  1. Kartoitamme nykytilan. Haastattelemme kattavan joukon henkilöitä, tutustumme jo olemassa olevaan dataan, selvitämme johtamisjärjestelmän ja tutkimme rakenteita ja menetelmiä. Tarkkailemme toimintaa niin kattavasti, että löydämme arjelle merkitykselliset kulttuurin ilmentymät.
  2. Määrittelemme tulevaisuuden liiketoimintaa ja sen haasteita tukevan tavoitekulttuurin. Kirkastamme yhdessä johdon kanssa yrityskulttuuriin tarvittavat muutokset, jotta tulevaisuuden strategiset tavoitteet saavutetaan.
  3. Luomme kulttuurin kehittämisen tiekartan. Listaamme kehitysalueet ja toimenpiteet, joilla nykykulttuuria tulee johtaa tavoitekulttuurin suuntaan. Autamme luomaan konkreettisia työjonoja asioiden edistämiseksi. Yrityskulttuurin johtaminen puretaan käytännön teoiksi, joihin on helppo tarttua.