Tiimin toimintatapojen kehitys

Kohti modernia tiimityötä – arkinen pala kerrallaan

Osallistumme tiimin päivittäiseen toimintaan ja kehitämme arjen toimintaa yhdessä sen jäsenten kanssa.

Tähtäämme parempaan kommunikaatioon, tehokkuuteen ja työn mielekkyyteen. Selvitämme tiimin kehityksen suurimmat haasteet ja mahdollisuudet ja autamme viemään kehitysideat konkreettisiksi toimintatavoiksi. Teemme työtä valmentavalla otteella ja olemme itse mukana rakentamassa tiimin päivittäistä toimintaa. Moderni tiimityö on toimialasta riippumatonta. Me voimme auttaa paremman arjen rakentamisessa puuttumatta tiimin substanssiin.

Tuomme mukanamme joukon moderneja tiimityötapojen periaatteita, joita sovellamme yhdessä tiimin kanssa. Modernit periaatteet auttavat kirkastamaan tiimin tavoitteita ja priorisoimaan työtä. Tavoitteena on saada enemmän aikaan ja samalla rauhoittaa päivittäistä työtä. Arjen toiminnan paranemisen ohella tällä palvelulla on hieno “sivuoire” – modernien tiimityötapojen käyttöönotto on jo itsessään inspiroiva oppimiskokemus tiimille.

Palvelun hyödyt
  • Tavoitteet kirkastuvat
  • Arki rauhoittuu ja tiimi saa enemmän aikaan
  • Kommunikaatio paranee ja tulee systemaattisemmaksi
  • Tiimi saa hyvän oppimiskokemuksen moderneista työtavoista
Teemoja, joista yleensä aloitamme
  1. Onko tiimin työtilanne ja tehtävien hallinta kaikille selvää ja eteneminen läpinäkyvää?
  2. Miten tiimin sisäinen kommunikaatio toimii? Onko palautemekanismit kunnossa ja oppiminen jatkuvaa?
  3. Miten henkilökemiat vaikuttavat työhön ja sen jakautumiseen? Hyödynnetäänkö osaaminen ja kapasiteetti tehokkaalla tavalla?