Johtajien mentorointi

Kirkkaampaa ajattelua ulkopuolisella avulla

Johtaminen voi olla yksinäistä työtä ja isojakin päätöksiä pitää joskus pystyä tekemään nopeasti. Me voimme auttaa.

Mentori toimii sinulle johtamisen palloseinänä kuunnellen ajatuksesi, vaihtoehtosi ja ideasi, luottamuksellisesti. Kirkastamme ja haastamme ajatteluasi kysymyksillä. Tarjoamme myös suoria neuvoja ja ohjeita omaan kokemukseemme perustuen.

Olemme itse kokeneet ajatusten vaihdon toisten johtajien kanssa erittäin opettavaisina omilla urillamme.  Mentorointi onkin enemmän kuin ”valmentelua” – se on myös mentorin omien kokemusten jakamista

Organisaation ulkopuolisella mentorilla on myös oma arvonsa – hän voi tuoda näkemystä muista organisaatioista ja toimialoilta ja näin haastaa nykyisiä mallejanne. Meillä ei myöskään ole piiloagendaa tai omaa lehmää ojassa. Ainoa tavoitteemme on, että sinä menestyt.

Ikoni: Johtajien mentorointi
Mentoroinnin hyödyt
  • Saat vahvistusta ja opponointia omille ajatuksillesi
  • Tarjoamme ulkopuolista sparria ja näkemystä
  • Voit oppia mentorin onnistumisista ja epäonnistumisista
  • Annamme anonyymejä vinkkejä ja oppeja muista organisaatioista ja eri toimialoilta
Miten etenemme?
  1. Sinä valitset teeman, jota käsittelemme. Kokemuksemme mukaan on hyvä, jos mentorointiprosessia fokusoidaan ja käsittelemme yhtä teemaa kerrallaan.
  2. Kukin tapaaminen kestää 2-3 tuntia. Molemmat osapuolet valmistautuvat tilaisuuteen, jotta yhteinen aika käytetään tehokkaasti. Valmistautumista tuetaan esimerkiksi erilaisilla ennakkotehtävillä ja -kysymyksillä.
  3. Mentorointitapaaminen on sinulle johtamisen laatuaikaa: saat ajatella ja puhua. Lisäksi saat ajatuksillesi ulkopuolista sparrausta ja kokemusperäisiä neuvoja.
  4. Sovitun mentorointijakson jälkeen käymme palautekeskustelun ja analysoimme kummankin osapuolen prosessista saamat opit. Jos menetelmä tuntuu sinusta hyödylliseltä, voimme jatkaa mentorointia seuraavan teeman parissa uudella jaksolla.