Tekemisen tapa

Voipa perustettiin, koska uskomme osaamisemme ja pitkän kokemuksemme yrityskulttuurin arkisessa kehityksessä olevan avuksi monelle organisaatiolle. Samalla halusimme luoda itsellemme yhteisön, jossa omat henkilökohtaiset arvomme ovat yhtä yrityksen toiminnan kanssa.

 

1. Asiakkaan auttaminen menee Voipan edun edelle

Työn merkityksellisyys on meille kaikki kaikessa. Uskomme, että vahvan yrityskulttuurin avulla organisaatiot pääsisivät nopeammin ja miellyttävämmin sinne, minne haluavatkin päästä. Me Voipassa olemme tukemassa näitä muutosmatkoja. Autamme asiakkaitamme olemaan “paras versio itsestään”. Meille itsellemme on henkilökohtaisesti palkitsevaa, kun muut onnistuvat avullamme.

2. Todelliset kulttuurimuutokset ulottuvat arkeen

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että apumme on aidosti hyödyllistä asiakkaalle ja että yrityksen arki todellisuudessa muuttuu. Uskomme, että muutos on vaikuttavinta silloin, kun sen parissa työskentelee avainhenkilöitä läpileikkaavasti koko organisaatiosta.

Pyrimmekin vaikuttamaan työn tekemisen tapoihin yhtäaikaisesti sekä johtamisen että työn arjen tasolla. Näin varmistamme, että muutokset eivät jää vain suuriksi suunnitelmiksi johtoryhmän presentaatioihin. Pienikin arjessa toteutunut muutos on meille arvokkaampi kuin toteuttamattomaksi jäävä aie. Annamme kaikelle työllemme aikaansaatitakuun. Lue lisää täältä.

3. Väljyys synnyttää luovuutta

Uskomme, että parhaat ideat syntyvät ilman turhaa työpainetta. Jotta voimme taata asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja luovia ajatuksia, emme tuki kapasiteettiamme ahmimalla liikaa töitä. Tämä saattaa kuulostaa itsekkäältä löysäilyltä, mutta uskomme, että jättämällä määrätietoisesti aikaa asiakastöiden väleihin, voimme palvella asiakkaitamme paremmin. Meillä on aikaa ajatella ja tehdä työmme paremmin.

4. Oppiminen on pakollista ja ihanaa

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ja jokaisen yrityksen on pyrittävä pysymään muutoksessa mukana. Toiset onnistuvat, toiset kuihtuvat pois. Me Voipassa panostamme tietoisesti uuden oppimiseen.

Jotta varmistamme tehokkaan oppimisen, pysähdymme arvioimaan toimintaamme  säännöllisesti. Teemme näin sekä asiakashankkeissa että omassa sisäisessä toiminnassamme. Tällä menettelyllä keräämme palautetta tekemisestämme ja pystymme välittömästi parantamaan toimintaamme.

+ Raivoisa avoimuus voi luoda uutta

Moderneissa yrityksissä päätöksenteko tehdään siellä, missä käsiteltävästä asiasta on paras tieto. Avoimuus ei kuitenkaan yrityksessä tavallisesti tule itsestään, vaan sen eteen pitää nähdä merkittävästi vaivaa: On viestittävä, avattava dataa, koulutettava organisaatiota ja panostettava siihen, että tieto on laadukasta. Tämä kaikki vie aikaa ja rahaa.

Me perustimme yrityksen tyhjästä ja päätimme kääntää avoimuuden ääriasentoon. Voipassa kaikki omaa yritystämme koskeva tieto on lähtökohtaisesti julkista. Asiakkaidemme tiedot pidämme luonnollisesti salassa. Raivoisa avoimuus on meille myös kokeilu – toivomme, että tästä seuraa meille jotain yllättävää positiivista – jotain sellaista, mitä me emme voi etukäteen tietää. Aika näyttää, arvasimmeko oikein.