lokakuu 28, 2022

Yrityskulttuuri – HR-höttöä vai bisnestä?

Moni firma haluaa hyvän yrityskulttuurin. Mutta millainen on hyvä yrityskulttuuri? Se on aina tapauskohtainen. Ei ole olemassa yhtä ideaalia yrityskulttuuria, vaan on löydettävä paras mahdollinen.

Kun pohditte yrityskulttuurinne suuntaa, tehkää se omista lähtökohdistanne. Pohjaksi kannattaa ottaa nämä kolme näkökulmaa

Hyvä tuleva yrityskulttuuri vie bisnesmaaliin

Yrityskulttuurin ja liiketoiminnan tulee aina olla kavereita keskenään. Yrityskulttuuria tulee kehittää sellaiseen suuntaan, että se auttaa saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet. Juuri teidän yhteisöönne sopivaa yrityskulttuuria kannattaakin lähteä hahmottamaan ottamalla suunnittelupöydälle strategia, liiketoimintasuunnitelmat ja numerotkin. Näistä bisnesmaaleista saatte selville MIHIN teidän firmana pitäisi päästä. Bisnesmaaleista voidaan edelleen johtaa kulttuuriset tavoitteet, jotka kuvaavat MITEN teidän tulee toimia, jotka bisnestavoitteisiin päästään. Kova ja faktinen bisnespohja on hyvä apu abstraktille kulttuurityölle. Liian usein näkee, että strategia ja kulttuuri eivät kohtaa. Tämä johtaa helposti siihen, että kulttuuria kehitellään hr-höttönä, kun sen parhaimmillaan pitäisi olla yrityksen strategiaa tukeva elementti. Kokemuksemme mukaan esim. tulos- ja kasvutavoitteiden sisällyttäminen kulttuurin kehittämiseen on erittäin hyvä asia.

Hyvä tuleva yrityskulttuuri pohjautuu nykyiseen

Tulevaa yrityskulttuurin suuntaa pohtiessa kannattaa olla realistinen. Pohjaksi on hyvä ottaa aito yrityskulttuurinne nykytila. Yrityskulttuuri on hyvin voimakas firmaa ohjaava elementti. Nykyinen kulttuurinne saneleekin varsin paljon sitä, millainen kulttuuri teillä voi muutaman vuoden päästä olla. Kulttuurin kehittämiseen pitää suhtautua tavoitteellisesti ja rima kannattaa asettaa korkealle, mutta vain niin ylös, että muutos on todellisuudessa tehtävissä. Yhteisön itsessään on hyvin vaikea muodostaa realistista käsitystä omasta kulttuuristaan. Me kaikki tulemme sokeiksi sille kulttuurille, jonka jäseniä olemme. Nykytilan ymmärryksessä auttaa kulttuurin ulkopuolinen näkemys. Ulkopuolelta voidaan nähdä kulttuurista asioita, jotka kulttuurin sisältä ovat sokeita pisteitä. Tässä työssä ulkopuolinen konsultti (tiedämme pari ) on hyvä apu. Jos konsultin apua ei ole mahdollista käyttää, niin omat tuoreet rekrytoinnit ovat hyvä tietolähde. He näkevät ensimmäisten kuukausien aikana yhteisön kulttuurista sellaisia asioita, joita muut eivät näe.

Hyvä tuleva yrityskulttuuri sopii juuri teidän jengille

Yrityskulttuurin muodostavat aina ihmiset ja kulttuuria myös kehitetään juuri heitä varten. Hyvä kulttuuri saa ihmiset suoriutumaan paremmin. Yhteisönne ihmiset osaavat myös parhaiten kertoa sen, millainen kulttuuri auttaisi heitä suoriutumaan työssään paremmin. Ottakaa siis ihmiset heti alkuvaiheessa mukaan pohtimaan tulevaa yrityskulttuurianne. Johto ja me konsultit katsomme yrityskulttuuria usein aika ylätasolla. Kun alkuvaiheen kulttuuripohdintoihin kytketään heti mukaan koko jengi, niin ylätaso täydentyy timanttisella ymmärryksellä työn tekemisen arjesta. Ja onhan kulttuurin kehittäminen yhteisössä luonnollisesti helpompaa, kun tulevaa suuntaakin on pohdittu yhdessä.

Jonne on hyvien yrityskulttuurin puolestapuhuja, joka uskoo innostuneen henkilöstön olevan yrityksen paras menestystekijä.

Lue lisää