Blogi

Agendattomasta arvokkaaseen – erään viikkopalaverin anatomia

Pienistä puroista… Kun me Voipalla puhumme kulttuurista, modernista johtamisesta tai vaikka tiimityön kehittämisestä, puhumme niin isoista kuin pienistäkin asioista. Perusteellinen, syvällinen ja keskusteleva kehityskaaren suunnittelu on tärkeää, mutta pienet arkiset teot ja yksityiskohdat ovat oleellisia muutosten aikaansaamiseksi. Esimerkiksi tiimityötä kehittäessä on usein syytä puhua identiteetistä, tavoitteista ja johtajuudesta. Arjessa kuitenkin isot linjat muuttuvat todeksi usein

Milloin sain hyötyä johtamisesta?

Johtaminen ja johtajuus on abstrakteja asioita. Näistä aiheista on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja ja verkosta löytyy helposti opiskeltavaa moneksi viikoksi. Teoreettisen pohdinnan sijaan esittelen kolme erilaista tapaa lähestyä johtajuutta. Erilaisia johtamistapoja on luonnollisesti paljon enemmänkin ja ne sekoittuvat arjessa keskenään. Tässä esiin nostamani näkökulmat ovat henkilökohtaisia valintoja ja olenkin poiminut tähän sellaiset tyylit, joista itse olen

Kulttuurijohtajan 100 päivää

Sanotaan, että uudessa työssään aloittavalla johtajalla on 100 päivää aikaa ottaa homma haltuun. Tämä “johtajan ensimmäiset 100 päivää”- sanonta juontaa juurensa niinkin kauas kuin presidentti Rooseveltin aikoihin. Maailma on täynnä erilaisia listoja ja kirjoja uudessa pestissä aloittavalla johtajalle. Usein näissä puhutaan kokonaiskuvan rakentamisesta, ihmisiin ja toimintaan tutustumisesta, avoimesta viestimisestä sekä tärkeimpien kehittävien asioiden tunnistamisesta. Erittäin

Avoimuudesta

Mitä me jaamme? Avoimuus on teema, jonka pariin päädymme toistuvasti keskusteluissamme, eikä siksi ole ihmekään, että halusimme pohtia sen merkitystä yrityksemme kivijalassa hyvin perinpohjaisesti. Uskomme molemmat, että avoin ja rehellinen kommunikaatio on avainasemassa niin asiakastyön onnistumisissa, kuin myös oman terveen yrityskulttuurin ja rullaavan arjen luomisessa. Mutta voisiko avoimuus olla myös yritystoiminnan perustassa jollain tuoreemmalla tavalla?

Voipa syntyi paljussa

Voipa sai alkunsa kuhmalahtelaisella kesämökillä heinäkuussa 2020. Me, kaksi yrityskulttuuriin intohimoisesti suhtautuvaa kaverusta mietimme kumpikin tulevaa uraamme ja päätimme pohtia hetken järvimaisemissa olisko meillä jotakin sellaista osaamista, josta olisi hyötyä muille organisaatiolle. Firman perustamisen ohella meillä molemmilla oli myös muita mahdollisia suuntia uralle, joten mökille lähdettiin tutkimaan, olisko yhteinen yritys se polku, joka halutaan lähteä