helmikuu 3, 2021

Kulttuurin kehittämisen kuusi kuolemansyntiä

Yrityskulttuurin kehittäminen on haastavaa ja pitkäjänteistä työtä. Tässä esitellään mielestämme yleisimmät ja vakavimmat sudenkuopat, joka estävät systemaattisen yrityskulttuurin parantamisen. Kaikki nämä sudenkuopat ovat vältettävissä, kun huolehditaan, että kehittämistyössä on mukana riittävästi osaamista ja oikeanlaisia työtapoja.

Ottaisko HR tästä pallon?

Tapa johtaa on tiukasti linkissä yrityskulttuurin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ylin johto on sitoutunut paremman yrityskulttuurin rakentamiseen. Myös kulmahuoneen on syytä olla messissä. Pieniä ja arkisia yrityskulttuuritekoja tehdään luonnollisesti ympäri organisaation arkea, mutta jos johto ei ole valmis muuttamaan johtamisen tapaansa, niin he ajelevat panssarivaunulla kaiken muun yrityskulttuurin kehittämisen yli. “Kulttuurivaltikkaa” ei myöskään voi antaa pois johtoryhmästä, sillä yrityskulttuuri on organisaation elämäntapa. Se ei ole kehitysprojekti, jonka HR voi viedä maaliin.

Juostaan nyt heti … johonkin

Kaikki kehittäminen tarvitsee tavoitteen. Yrityskulttuuri ei ole poikkeus. Tavoitekulttuuri tulee määritellä niin, että se tukee yrityksen tulevaa liiketoimintaa. Kulttuurin ei saa olla irrallinen asia päivittäisestä bisneksestä, vaan sitä tukeva elementti. Johdolla on keskeinen rooli dokumentoidun tavoitekulttuurin luomisessa. Jos yrityksen liiketoiminnallinen suunta on selkeä ja yhteisesti jaettu, niin tavoitekulttuurin määrittäminen on melko suoraviivaista ja nopeaa työtä. Juoksemista ei siis kannata aloittaa ennen kuin on selvillä, mihin ollaan matkalla.

Oltaispa me niin kuin nuo

Hyvä ja vahva yrityskulttuuri rakentuu yhteisön omille aidoille vahvuuksille. Kehittämistyössä kannattaa luottaa näihin vahvuuksiin. Maailmalla on paljon esimerkkejä hyvistä yrityskulttuureista ja vielä enemmän löytyy informaatiota näiden kulttuurien tunnusmerkeistä tai erityispiirteistä. On vaarallista yrittää kopioida näitä tunnusmerkkejä omaan kulttuuriin, koska nämä ovat muiden kulttuurin tunnuspiirteitä – ei teidän. Aito ja pysyvä kulttuuri syntyy, kun luotetaan yhteisösi todellisiin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin. Inspiraatiota kannattaa toki hakea muualta, mutta copy-paste kulttuuriasioissa johtaa sekamelskaan – ei vahvaan omalaatuiseen kulttuuriin.

Powerpoint-ummetus

Muutos edellyttää tavoitetta ja suunnitelmaa. Näin varmistetaan yhteinen suunta ja tekeminen. Me Voipassa pidämme tätä vaihetta tärkeänä, mutta kyseessä on vasta välivaihe tärkeämpään tekemiseen. Yrityskulttuuri ilmenee jokaisen organisaation tavallisessa arjessa. Parempi yrityskulttuuri punnitaan lopulta sillä, onko arjen tekeminen muuttunut tavoitteen suuntaan. Kehittämistyössä ei missään nimessä kannata jämähtää suunnitelmaan ja sanoittamaan asioita Powerpointin ääreen. Kun suunta ja tavoitteet on nopeasti selvitetty, kannattaa sulkea Office ja ja suunnata kaikki energia organisaation todelliseen arkeen.

Epäjärjestelmällinen puuhastelu

Yrityksen sisäinen kehittäminen taistelee aina ajasta ja huomiosta asiakkaille toimitettavien palvelujen tai tuotteiden kanssa. Menestyvillä yrityksillä on selkeät ja tehokkaat toimintatavat asiakastoimitusten tekemiseen. Nämä ovat usein hioutuneet vuosien varrella. Jos yrityskulttuurin kehittämistä tehdään täysin vailla systematiikkaa ja kunnollista toimintatapaa, se jää asiakastoimitusten jalkoihin. Usein tämän taudin näkyvä oire on se, että yrityskulttuurin kehittämiselle ei tahdo löytyä aikaa. Mutta väitän, että kyse ei useinkaan ole ajasta, vaan olemattomista toimintatavoista ja puutteellisesti priorisoinnista. Jos asiakastoimituksia tehdään rasvatuilla toimintatavoilla, niin sisäiseen tekemiseen ei kannata viritellä heikompaa rinnakkaistapaa. Vahvemmat toimintatavat syövät heikommat, vaikka yrityskulttuurin kehittämiselle olisi aito halu.

Kesäksi valmista

Yrityskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Kulttuurin kehittäminen onkin enemmän elämäntapa kuin projekti. Muutosta saadaan parhaiten aikaan yksittäinen pieni arjen teko kerrallaan. Kun nämä teot ovat yhdensuuntaisia (ks tavoite yllä) ja selvästi näkyviä, liikkuu myös yrityskulttuuri toivottuun suuntaan. Kehitystyössä on mahdollista saada pieniä näkyviä tuloksia nopeastikin, mutta on turha odottaa, että kulttuurin syvimmät tekijät muuttuisivat muutamassa kuukaudessa.

Jonne on hyvien yrityskulttuurin puolestapuhuja, joka uskoo innostuneen henkilöstön olevan yrityksen paras menestystekijä.

Lue lisää