tammikuu 14, 2022

Johtaja, onko sulla väärät ihmiset töissä?

Käyn päivittäin keskusteluja erilaisten yritysten kehittämisestä. Lähestyn yritysten kehittämistä kulttuurin näkökulmasta ja tästä päädymme hyvin usein pohtimaan yrityksen kehittämistä laajemminkin, usein liiketoiminnalliseen suuntaan. Yrityskulttuuria ja liiketoimintaahan ei kannata erottaa toisistaan, vaan niitä kannattaa käsitellä toisiaan tukevina teemoina.

Yrityksien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa puhutaan lopulta aina myös yrityksen työntekijöistä ja heidän onnistumisestaan. Hyvä niin, sillä onhan yrityksen työntekijät sen suurin voimavara. Toisinaan näissä keskusteluissa nousee esiin kysymys siitä, onko firmassa töissä oikeat ihmiset. Johto saattaa esimerkiksi kyseenalaistaa omien työntekijöidensä kyvykkyyden ja motivaation. Tämäntyyppinen ajattelu voi pintautua esimerkiksi seuraavina heittoina:

– ”kyllä me muuten pystyisimme parantamaan, mutta kun meillä on nämä ihmiset”
– ”ei tule onnistumaan meillä, koska tämä aines on mitä on”
– ”kilpailija onnistui hyvin, mutta heillä onkin motivoitunut ja lahjakas jengi”

Nämä ajatukset kielivät siitä, että henkilöstö ei anna parastaan. Tilanne voisi olla merkittävästi parempi yrityksen, asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. On mahdollista, että menestyksen pullonkaula on todellakin organisaation ihmiset, mutta ennen tätä johtopäätöstä kannattaa asiaa katsoa laajemmin.

Tee johtajana seuraava testi. Se tarjoaa ajatuksia siitä, missä kipusi voi olla. Onko sinulle väärät ihmiset töissä, vai voiko kyse olla muusta? Käy testi käpi kohta kohdalta ja laita rasti ruutuun niiden asioiden kohdalle, jotka mielestäsi ovat hyvällä tolalla johtamassasi porukassa.

Yrityksen suunta

Tekemisen tapa

Oman suorituksen arviointi

Osaaminen

Avun saaminen

Jokainen kyllä-vastaus antaa sinulle yhden pisteen. Tässä tulostaulukko:

0-8 pistettä. Teillä on parannettavaa työn tekemisen puitteissa. Johtajana tehtäväsi on huolehtia siitä, että yrityksen henkilöstöllä on edellytykset onnistua. Panosta niiden kohtien kehittämiseen, joiden arvioit olevan huonolla tasolla. Näin toimimalla henkilökuntanne voi paremmin ja työn tulokset tulevat paranemaan. Saat myös itse johtana extraboostin, sillä tulet pian saamaan johtamistyöstäsi kiitosta henkilöstöltäsi.

9-10 pistettä. Teillä työn tekemisen puitteet ovat timanttia. Johtaja, tee kuitenkin vielä varmuudeksi testi huomenna uudelleen. Tuplatuijotus peiliin voi olla hyödyksi! Jos tulos on toistamiseen sama, niin kannattaa vielä kysyä henkilöstön mielipidettä. Mikäli he ovat näistä puitteista yhtä positiivisella kannalla, niin sinulla todellakin saattaa olla vääriä ihmisiä töissä.

Jonne on hyvien yrityskulttuurin puolestapuhuja, joka uskoo innostuneen henkilöstön olevan yrityksen paras menestystekijä.

Lue lisää