Palvelu

Johtajien mentorointi

Johtaminen voi olla yksinäistä työtä ja isojakin päätöksiä pitää joskus pystyä tekemään nopeasti. Me voimme auttaa. Mentori toimii sinulle johtamisen palloseinänä kuunnellen ajatuksesi, vaihtoehtosi ja ideasi, luottamuksellisesti. Kirkastamme ja haastamme ajatteluasi kysymyksillä. Tarjoamme myös suoria neuvoja ja ohjeita omaan kokemukseemme perustuen. Olemme itse kokeneet ajatusten vaihdon toisten johtajien kanssa erittäin opettavaisina omilla urillamme.  Mentorointi onkin enemmän

Yrityskulttuurin kartoitus

Selvitämme yrityskulttuurinne nykytilan ja sen, millainen kulttuuri tukisi tulevaisuuden toimintaa parhaiten. Etsimme nykykulttuurin vahvuudet, heikkoudet ja teille ominaiset piirteet. Tutkimme kulttuuria useasta eri näkökulmasta, jotta saamme luotua terävän kuvan todellisesta tilanteesta. Keräämme tietoa johdolta, tiimeiltä sekä yksilöiltä ja kuvaamme kattavasti, miten nykyinen kulttuuri vaikuttaa arjen päivittäiseen toimintaan. Määrittelemme myös, millainen kulttuuri tukisi yrityksen tulevaa liiketoimintaa parhaiten

Tiimin toimintatapojen kehitys

Osallistumme tiimin päivittäiseen toimintaan ja kehitämme arjen toimintaa yhdessä sen jäsenten kanssa. Tähtäämme parempaan kommunikaatioon, tehokkuuteen ja työn mielekkyyteen. Selvitämme tiimin kehityksen suurimmat haasteet ja mahdollisuudet ja autamme viemään kehitysideat konkreettisiksi toimintatavoiksi. Teemme työtä valmentavalla otteella ja olemme itse mukana rakentamassa tiimin päivittäistä toimintaa. Moderni tiimityö on toimialasta riippumatonta. Me voimme auttaa paremman arjen rakentamisessa

Puheenvuoro: Moderni tiimityö

Modernit työtavat parantavat tiimin tehokkuutta, kommunikaatiota ja työn mielekkyyttä. Yksinkertaiset periaatteet ja tiimin kesken sovitut arjen toimintatavat auttavat selkeyttämään työtä ympäristöstä ja toimialasta riippumatta. Tässä asiantuntijapuheenvuorossa kerromme yksinkertaisista ja mukaansa tempaavista työtavoista, jotka olemme itse arjessa koeponnistaneet ja havainneet toimiviksi. Emme lähesty teemaa ismien, tekniikoiden ja monimutkaisten prosessien kautta vaan tuomme kansantajuisia periaatteita ja systematiikkaa,

Puheenvuoro yrityskulttuurista

Tiivis, innostava ja rohkea asiantuntijapuheenvuoro yrityskulttuurin merkityksestä yritykselle. Tilaisuus herättää organisaation miettimään omaa kehitystään ja sen tilaa. Valmennus sopii hyvin organisaatioille, jotka ovat aloittamassa tietoista organisaatiokulttuurin kehittämistä tai jotka haluavat vauhdittaa nykyistä kehittämistä. Puheenvuoro sopii erityisen hyvin johtajille, esimiehille ja HR:lle. Käymme läpi kulttuurin johtamisen keskeisimmät elementit ja tarjoamme osallistujille yhteisen kielen jatkokeskustelujen helpottamiseksi. Sisältö

Työpajojen fasilitointi

Ammattilaisen fasilitoimat työpajat ovat erinomainen väline melkeinpä minkä tahansa asian käsittelyyn. Autamme eri kokoisten asioiden käsittelyssä – aina yrityksen tulevaisuuden suunnan määrittelystä yksittäisen tiimin arjen haasteisiin. Yhteinen aika on usein kortilla ja laadukkailla työpajoilla varmistamme, että aikanne tulee käytettyä arvokkaasti. Ammattimaisesti läpiviety työpaja takaa sen, että jokainen osallistuja voi keskittyä itse asiaan. Työpaja on osallistujille