Johdon avuksi

Johtajien mentorointi

Johtaminen voi olla yksinäistä työtä ja isojakin päätöksiä pitää joskus pystyä tekemään nopeasti. Me voimme auttaa. Mentori toimii sinulle johtamisen palloseinänä kuunnellen ajatuksesi, vaihtoehtosi ja ideasi, luottamuksellisesti. Kirkastamme ja haastamme ajatteluasi kysymyksillä. Tarjoamme myös suoria neuvoja ja ohjeita omaan kokemukseemme perustuen. Olemme itse kokeneet ajatusten vaihdon toisten johtajien kanssa erittäin opettavaisina omilla urillamme.  Mentorointi onkin enemmän

Yrityskulttuurin kartoitus

Selvitämme yrityskulttuurinne nykytilan ja sen, millainen kulttuuri tukisi tulevaisuuden toimintaa parhaiten. Etsimme nykykulttuurin vahvuudet, heikkoudet ja teille ominaiset piirteet. Tutkimme kulttuuria useasta eri näkökulmasta, jotta saamme luotua terävän kuvan todellisesta tilanteesta. Keräämme tietoa johdolta, tiimeiltä sekä yksilöiltä ja kuvaamme kattavasti, miten nykyinen kulttuuri vaikuttaa arjen päivittäiseen toimintaan. Määrittelemme myös, millainen kulttuuri tukisi yrityksen tulevaa liiketoimintaa parhaiten

Puheenvuoro yrityskulttuurista

Tiivis, innostava ja rohkea asiantuntijapuheenvuoro yrityskulttuurin merkityksestä yritykselle. Tilaisuus herättää organisaation miettimään omaa kehitystään ja sen tilaa. Valmennus sopii hyvin organisaatioille, jotka ovat aloittamassa tietoista organisaatiokulttuurin kehittämistä tai jotka haluavat vauhdittaa nykyistä kehittämistä. Puheenvuoro sopii erityisen hyvin johtajille, esimiehille ja HR:lle. Käymme läpi kulttuurin johtamisen keskeisimmät elementit ja tarjoamme osallistujille yhteisen kielen jatkokeskustelujen helpottamiseksi. Sisältö