helmikuu 25, 2021

Miten tehtiin yrityskulttuurin terveystarkastus rakennuttamisalalle?

Saimme hiljattain päätökseen Suomen Aluerakennuttaja Oy:lle (Sara) ja Arttuasunnot Oy:lle (Arttu) tehdyn yrityskulttuurianalyysin. Asiakas nimesi tämän hankkeen itse oivallisesti yrityskulttuurin terveystarkastukseksi – tutkitaan ennakoivasti, mitä kannattaa tekemissä parantaa ja näin vältetään sairaanhoito.

On pakko myöntää, että menimme tälle perinteiselle rakennuttamisen toimialalle hieman varautuneena: onko yrityskulttuuriasiat sellaisia, että ne otetaan tosissaan? Millä tasolla näihin asioihin suhtautuminen on? Ennakkoasenteet murtuivat hyvin pian ja tajusimme, että näissä yrityksissä on piilossa todellinen kulttuurinen kultakimpale. Yllätyimme erittäin positiivisesti!

Sara-rakennuttaja ja Arttu-asunnot kehittävät uutta liiketoimintaa digitaalisen rakennuttamisen työtavoilla. Heillä on selvä ajatus siitä, että rakennuttamisala tarvitsee muuttajia ja he aikovat itse ollut tässä keihäänkärkenä. Koska asiakkaamme hakee uutta digitaalista tapaa tehdä työtään ja myös mahdollisesti kasvua, Oli hyvin tarpeellista tutkia yritysten kulttuurit muutoksen edessä. Voisi sanoa, että tällä yrityskulttuurin analyysillä me voipalaiset selvitimme, että kestääkö asiakkaan perustukset muutoksen ja kasvun. Ja kyllä ne kestävät.

Ennen yrityskulttuurin tutkimista sovimme asiakkaamme kanssa, mistä liiketoiminnallisesta näkökulmasta yrityskulttuuria selvitetään. Näin yrityskulttuuri ei latistu koskemaan “yleistä kivaa”, vaan on mahdollistamassa yrityksen liiketoiminnallista suuntaa. Saralla ja Artulla näkökulmiksi valikoituvat kasvu, uusi digitaalinen tekeminen ja modernin ihmislähtöisen johtamistavan vahvistaminen. Meille voipalaisille on hyvin merkityksellistä, että yrityskulttuuri sidotaan liiketoimintaan. Ja tässä tapauksessa liiketoiminnan suunta on jo sinällään todella innostava.

Kun analyysin näkökulmat oli yhdessä asiakkaan kanssa sovittu, alkoi varsinainen selvitystyö, jonka teimme isolta osin haastatteluina. Haastattelimme jokaisen työntekijän neljästä teemasta:

 • millainen on Saran ja Artun työntekijäkokemus?
 • miten työt tavallisessa arjessa sujuvat ja millaisilla toimintatavoilla niitä tehdään?
 • millaista on yhtiön johtajuus ja miten tuleva liiketoiminnan suunta näkyy tekemisessä?
 • millaisia arvoja ja periaatteita yhteisössä on?

Oli erittäin positiivista huomata, miten innostuneesti ja avoimesti työntekijät kertoivat omasta yhteisöstään ja sen tavasta tehdä töitä. Pyrimme kirjaamaan kaiken puhutun ylös lähes 1:1 tarkkuudella. Näin parannamme analyysimme luotettavuutta: havainnot eivät ole muistinvaraisia tai painotu voipalaisten mieltymysten mukaan, vaan ne ovat mahdollisimman objektiivisia totuuksia. Haastattelut sujuivat oikein rennoissa ja puheliaissa merkeissä. Meidän analyysin tekijöiden näkökulmasta oli erittäin palkitsevaa kuunnella työntekijöiden ajatuksia ja ideoita, sillä tarinoista välittyi hyvin se, että Saralla ja Artulla jengistä pidetään aidosti huolta ja välitetään.

Haastattelujen jälkeen tutustuimme asiakkaan sisäisiin toimintamalleihin ja seurasimme heidän arjen työtään. Yhteensä keräsimme muistiinpanoja Sara-rakennuttajista ja Arttu-asunnoista pitkälti yli sata sivua. Kun havainnointi ja tiedonkeruu oli valmiina, oli Voipan jäsennyksen aika. Kirjasimme kaiken keräämämme informaation post-it lapuiksi verkon valkotaulullemme (Miro). Ryhmittelimme ja jäsensimme informaation niin, että saimme selkeän rakenteen Saran ja Artun yrityskulttuureille. Haastoimme jatkuvasti itseämme kysymyksellä: mikä tässä on oleellista?

Jäsennyksen ja priorisoinnin jälkeen ryhdyimme kirjoittamaan havainnoistamme yhteenvetoa. Löysimme asiakkaan yrityskulttuurista paljon hyvää säilytettävää ja myös joukon selkeitä kehityskohteita. Tämän asiakkaan yrityskulttuurin jäsensimme yhdeksään teemaan:

 1. Yleistä itseohjautuvuudesta
 2. Selkeä suunta
 3. Yhteiset toimintatavat
 4. Tieto ja ymmärrys
 5. Ihmiset johtamassa ihmisiä
 6. Palautekulttuuri
 7. Työyhteisö
 8. Arvot
 9. Rekrytointi ja brändi

Teimme asiakkaan kulttuurin yhteenvedosta kaksi eri versiota; lyhennetyn version johtoryhmän läpikäyntiin ja pidemmin sanoitetun painoksen, jonka voi lukea itsenäisesti. Kustakin ed. teemasta kuvasimme yhteenvetoon vahvuudet, heikkoudet sekä konkreettiset parannusehdotukset ja ideat. Pidempään versioon kertyi materiaalia kaikkiaan 78 kalvoa. Lyhyemmän version kävimme johtoryhmän kanssa läpi kahdessa puolen päivän tilaisuudessa. Ultratiivis versio käydään vielä erikseen läpi koko henkilöstön kanssa lähiaikoina.

Asiakkaan johdon palaute tekemästämme analyysistä oli hyvin positiivista. Olimme löytäneet kulttuurista säilytettäviä vahvuuksia ja kehitettäviä kasvun esteitä. Asiakasta lämmitti erityisesti aukikirjoittamamme toiminta-arvot. Nämä syntyivät helposti osana tämän yrityksen kulttuurianalyysiä, sillä Saralla ja Artulla on poikkeuksellisen tiiviit ja johdonmukaiset periaatteet toiminnassaan – meidän konsulttien työ oli lähinnä kaivaa nämä esiin. Me voipalaiset olimme tästä keikasta erittäin innoissamme kahdestakin syystä. Pääsimme tekemään töitä meille vieraalle toimialalle, mutta vielä innostavampaa on se, että tämän asiakkaan hyvin inhimillisestä kulttuurista löytyi asioita, joista todella moni firma saisi ottaa mallia – ihan ne kaikista moderneimmatkin.

Tekemämme analyysi on kuitenkin lopulta vain välivaihe – välivaihe paremmin toimivaan arkeen ja entistäkin tiiviimpään yrityskulttuuriin. Seuraavaksi onkin vuorossa roppa kaupalla konkreettista kehittämistä. Olemme innoissamme päästessämme auttamaan löydettyjen kehitysteemojen työstämisessä. Jonne jatkaa tässä asiakkuudessa arjen sujuvoittamista vuokrajohtajana. Kiitokset Saralle ja Artulle – teidän kanssa on lystiä tehdä hommia!

”Työskentely oli leppoisaa ja hauskaa, mutta kuitenkin inspiroivaa ja kriittistä.”
Timo Kamppuri, toimitusjohtaja, Suomen Aluerakennuttaja Oy

Jonne on hyvien yrityskulttuurin puolestapuhuja, joka uskoo innostuneen henkilöstön olevan yrityksen paras menestystekijä.

Lue lisää