Juha Höyssä

Juha on intohimoinen yrityskulttuurien ja tiimityön kehittäjä. Pohdintoja organisaatioiden toiminnan lisäksi myös eritoten esimiestyöstä, fasilitoinnista ja moderneista työtavoista.

SCARF-malli fasilitaattorin muistilistana

Fasilitaattori vaikuttaa työpaja- ja ryhmätyötilanteissa osallistujien keskinäiseen toimintaan monella eri tavalla ja tasolla. Tässä roolissa toimiessaan on hyvä tarkkailla toimiensa vaikutusta sekä suunnittelu-, että toteutusvaiheessa eri näkökulmista. Eräs työkalu tai muistilista, joka on kirittänyt omia aivosolujani matkan varrella on David Rockin(*) SCARF-malli, joka pyrkii kuvaamaan ihmisten sosiaalisten kanssakäymisten peruspilareita ja niihin liittyviä aivojen erilaisia palkitsemis-

Vuoropuhelua yrittäjyydestä: Mind Me Solutions

Olemme lyhyen matkamme varrella päässeet tutustumaan moneen mielenkiintoiseen yritykseen ja yrittäjään, jakaen ajatuksia ja kokemuksia milloin mistäkin maan ja taivaan väliltä. Tutustuimme Tampereella päämajaansa pitävän Mind Me Solutionsin Marianneen ja Monaan viime vuonna ja olemme sittemmin vaihtaneet kuulumisia eri näkökulmista, eritoten jonkinlaisena vertaistukena kohtuullisen tuoreina yrittäjinä. Tästä kehkeytyikin ajatus jatkaa vuoropuhelua blogissa, tutkaillen yrittäjyyden alkutaipaletta

Hyvän fasilitoinnin perusteita

Edellisissä kirjoituksissa pohdiskelin ulkopuolisen fasilitaattorin etuja, sekä tilanteita, joissa siitä on eritoten hyötyä. Nyt lienee hyvä aika pohtia hyvän fasilitaattorin ominaisuuksia ja taitoja. Omalla työurallani fasilitointitaidoista on ollut hyötyä hyvin laaja-alaisesti. Tässä juttusarjassa olen keskittynyt erilaisiin tiettyjä tarkoituksia varten järjestettävien työpajojen fasilitointiin, mutta ainakin osittain samaa osaamista on ammennettu hyvin erilaisissakin tilanteissa, oli kyse sitten

Koska tilata ulkopuolinen fasilitaattori?

Viime kirjoituksessa pohdiskelin ulkopuolisen fasilitaattorin etuja, mutta minkälaisiin tilaisuuksiin sellaista hahmoa tarvitaan? Siinä missä uskon, että iso osa useamman kuin yhden ihmisen tilaisuuksista voisi hyötyä ulkopuolisesta näkökulmasta, on tiettyjä paikkoja, joissa erityisesti suosittelisin harkitsemaan erillisen fasilitaattorin hankkimista. 1. Uutta aloittaessa Työelämässä tehtäviä kokonaisuuksia mielletään usein projekteiksi, hankkeiksi tai jollain lailla aikaan sidotuiksi kehitysvaiheiksi. Uuden äärellä

Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja

Vaikka emme läheskään aina siinä onnistu, pyrimme Voipalla välttelemään ammattislangia (eli “jargonia”). Kuvailemme asioita mieluiten selkeällä suomen kielellä, kun siihen on mahdollisuus. Yksi toiminnallemme keskeinen sana kuitenkin etsii kuitenkin vielä hyvää suomennosta ja tulemme täten usein puhuneeksi fasilitoinnista. Mutta mitä kaikkea tämä monessa yhteydessä vastaantuleva sana tarkoittaa? Tuo kysymys ja taannoinen vierailuluennointi Tampereen Yliopistolla innoitti

Agendattomasta arvokkaaseen – erään viikkopalaverin anatomia

Pienistä puroista… Kun me Voipalla puhumme kulttuurista, modernista johtamisesta tai vaikka tiimityön kehittämisestä, puhumme niin isoista kuin pienistäkin asioista. Perusteellinen, syvällinen ja keskusteleva kehityskaaren suunnittelu on tärkeää, mutta pienet arkiset teot ja yksityiskohdat ovat oleellisia muutosten aikaansaamiseksi. Esimerkiksi tiimityötä kehittäessä on usein syytä puhua identiteetistä, tavoitteista ja johtajuudesta. Arjessa kuitenkin isot linjat muuttuvat todeksi usein

Avoimuudesta

Mitä me jaamme? Avoimuus on teema, jonka pariin päädymme toistuvasti keskusteluissamme, eikä siksi ole ihmekään, että halusimme pohtia sen merkitystä yrityksemme kivijalassa hyvin perinpohjaisesti. Uskomme molemmat, että avoin ja rehellinen kommunikaatio on avainasemassa niin asiakastyön onnistumisissa, kuin myös oman terveen yrityskulttuurin ja rullaavan arjen luomisessa. Mutta voisiko avoimuus olla myös yritystoiminnan perustassa jollain tuoreemmalla tavalla?