Jonne Seppä

Jonne on hyvien yrityskulttuurin puolestapuhuja, joka uskoo innostuneen henkilöstön olevan yrityksen paras menestystekijä.

Yrityskulttuuri – HR-höttöä vai bisnestä?

Moni firma haluaa hyvän yrityskulttuurin. Mutta millainen on hyvä yrityskulttuuri? Se on aina tapauskohtainen. Ei ole olemassa yhtä ideaalia yrityskulttuuria, vaan on löydettävä paras mahdollinen. Kun pohditte yrityskulttuurinne suuntaa, tehkää se omista lähtökohdistanne. Pohjaksi kannattaa ottaa nämä kolme näkökulmaa Hyvä tuleva yrityskulttuuri vie bisnesmaaliin Yrityskulttuurin ja liiketoiminnan tulee aina olla kavereita keskenään. Yrityskulttuuria tulee kehittää

Johtaja, onko sulla väärät ihmiset töissä?

Käyn päivittäin keskusteluja erilaisten yritysten kehittämisestä. Lähestyn yritysten kehittämistä kulttuurin näkökulmasta ja tästä päädymme hyvin usein pohtimaan yrityksen kehittämistä laajemminkin, usein liiketoiminnalliseen suuntaan. Yrityskulttuuria ja liiketoimintaahan ei kannata erottaa toisistaan, vaan niitä kannattaa käsitellä toisiaan tukevina teemoina. Yrityksien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa puhutaan lopulta aina myös yrityksen työntekijöistä ja heidän onnistumisestaan. Hyvä niin, sillä onhan yrityksen

Vanhakin koira voi oppia myymään

Voipa on ollut olemassa nyt kymmenen kuukauden ajan. Tämä on molemmille perustajille ensimmäinen kerta päätoimisena yrittäjänä, joten oppia on kertynyt matkan varrella todella paljon. Emme aiemmissa palkkatöissämme ole olleet suoraan tekemisissä myyntityön kanssa, joten tällä alueella on ollut lähes kaikki uutta. Päätoimisena yrittäjänä kaupallista puolta ei ”pääse karkuun”. Myyntityön opettelu on ollut antoisaa, muttei aina

Miten tehtiin yrityskulttuurin terveystarkastus rakennuttamisalalle?

Saimme hiljattain päätökseen Suomen Aluerakennuttaja Oy:lle (Sara) ja Arttuasunnot Oy:lle (Arttu) tehdyn yrityskulttuurianalyysin. Asiakas nimesi tämän hankkeen itse oivallisesti yrityskulttuurin terveystarkastukseksi – tutkitaan ennakoivasti, mitä kannattaa tekemissä parantaa ja näin vältetään sairaanhoito. On pakko myöntää, että menimme tälle perinteiselle rakennuttamisen toimialalle hieman varautuneena: onko yrityskulttuuriasiat sellaisia, että ne otetaan tosissaan? Millä tasolla näihin asioihin suhtautuminen

Kulttuurin kehittämisen kuusi kuolemansyntiä

Yrityskulttuurin kehittäminen on haastavaa ja pitkäjänteistä työtä. Tässä esitellään mielestämme yleisimmät ja vakavimmat sudenkuopat, joka estävät systemaattisen yrityskulttuurin parantamisen. Kaikki nämä sudenkuopat ovat vältettävissä, kun huolehditaan, että kehittämistyössä on mukana riittävästi osaamista ja oikeanlaisia työtapoja. Ottaisko HR tästä pallon? Tapa johtaa on tiukasti linkissä yrityskulttuurin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ylin johto on sitoutunut

Milloin sain hyötyä johtamisesta?

Johtaminen ja johtajuus on abstrakteja asioita. Näistä aiheista on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja ja verkosta löytyy helposti opiskeltavaa moneksi viikoksi. Teoreettisen pohdinnan sijaan esittelen kolme erilaista tapaa lähestyä johtajuutta. Erilaisia johtamistapoja on luonnollisesti paljon enemmänkin ja ne sekoittuvat arjessa keskenään. Tässä esiin nostamani näkökulmat ovat henkilökohtaisia valintoja ja olenkin poiminut tähän sellaiset tyylit, joista itse olen

Kulttuurijohtajan 100 päivää

Sanotaan, että uudessa työssään aloittavalla johtajalla on 100 päivää aikaa ottaa homma haltuun. Tämä “johtajan ensimmäiset 100 päivää”- sanonta juontaa juurensa niinkin kauas kuin presidentti Rooseveltin aikoihin. Maailma on täynnä erilaisia listoja ja kirjoja uudessa pestissä aloittavalla johtajalle. Usein näissä puhutaan kokonaiskuvan rakentamisesta, ihmisiin ja toimintaan tutustumisesta, avoimesta viestimisestä sekä tärkeimpien kehittävien asioiden tunnistamisesta. Erittäin

Voipa syntyi paljussa

Voipa sai alkunsa kuhmalahtelaisella kesämökillä heinäkuussa 2020. Me, kaksi yrityskulttuuriin intohimoisesti suhtautuvaa kaverusta mietimme kumpikin tulevaa uraamme ja päätimme pohtia hetken järvimaisemissa olisko meillä jotakin sellaista osaamista, josta olisi hyötyä muille organisaatiolle. Firman perustamisen ohella meillä molemmilla oli myös muita mahdollisia suuntia uralle, joten mökille lähdettiin tutkimaan, olisko yhteinen yritys se polku, joka halutaan lähteä