Katepal

Yhteistyön kehittämistä retrospektiivin avulla

Kun pidempään jatkunut verkkosivustoprojektimme oli siirtymässä ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen, koimme tarpeelliseksi pysähtyä ja kerätä oppeja tehdystä työstä tulevaa varten. Toimittajien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyöjakson päätteeksi halusimme keskittyä toviksi kehittämään yhteistyötä, palautteen ja yhteisten toimintatapojen tarkastelun kautta. Järjestimme yhdessä Voipan Juhan kanssa retrospektiivin projektiin osallistuneille.

Vaikka kyseessä oli monelle osallistujalle ensimmäinen täysin etätyönä toteutettu työpaja, onnistui tilaisuus erittäin hyvin. Hyvin suunniteltu retrospektiivi eteni johdonmukaisesti ja työkaluja käytettiin tehokkaasti tukemaan keskustelua. Tuntui, että kokonaisuudessa oli selkeä punainen lanka, jonka mukaan etenimme aikataulun mukaisesti.

Fasilitaattorin roolissa Juha piti huolta, että kaikilla osallistujilla oli tilaa puhua ja tulla kuulluksi. Käytetyt työtavat ja ilmapiiri pitivät huolta, että puhumme asioista rakentavaan sävyyn, eikä kehitysajatuksissa keskitytty niinkään yksittäisiin ihmisiin, vaan käsiteltäviin asioihin.

Kokemuksena retrospektiivi oli kaikin puolin positiivinen. Näkisin, että varsinkin pitkän aikavälin projekteissa tällaisista tilaisuuksista saa ihan hirveästi irti, paitsi tiimin tekemiseen, myös henkilökohtaiseen kehitykseen. Varsinkin näinä aikoina, kun arjen työtä tehdään muutenkin erillään ja iso osa arjen keskustelusta vähenee, on hyvä keskittyä aika-ajoin vaihtamaan ajatuksia.

Tässä tapauksessa tilaisuudelle oli selkeä tarve ja se tuntui luontevalta osalta yhteistyön jatkumossa, mutta uskoisin tällaisesta työtavasta olevan hyötyä ihan minkä tahansa asian ideointiin. Ulkopuolisen fasilitaattorin hankkiminen ei välttämättä tunnu aina helpolta, mutta tuo kuitenkin selkeästi arvoa. Osallistujat voivat keskittyä itse asiaan ja olla avoimin mielin. Turhat keskinäiset jännitteet on helpompi jättää pois ja voidaan keskittyä paremmin itse asiaan.

Johanna Kyllönen
Markkinointipäällikkö
https://www.katepal.fi