Turku Science Park

Yhteisten arvoteemojen valinta

Turku Science Park

Olemme viime aikoina panostaneet vahvasti strategian ja tavoitteiden kirkastamiseen. Koimme, että meille oli lisäksi tärkeää keskustella ja valita sellaiset toimintaamme ohjaavat arvot, että ne auttavat meitä strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Mielestämme arvojen merkitys työelämässä on yleisesti kasvanut ja esimerkiksi nuorille työntekijöille henkilökohtaisten intressien ja yrityksen arvojen yhteen sovittaminen on todella tärkeää.

Järjestimme Voipan vetämänä arvokeskustelun koko henkilökunnallemme. Käsittelimme arvoteemaa sekä henkilökohtaisesti että yrityksen näkökulmasta. Saimme Voipan avustuksella valittua meille sopivat arvoteemat, joita lähdemme yhdessä koko henkilöstön kanssa viemään työarkeemme. Meille arvojen kanssa ei riitä se, että ne ovat määritelty, vaan haluamme arvojen ohjaavan toimintaamme. Vain näin voimme sanoa arvojen olevan totta.

Voipan toiminta oli hyvin organisoitua ja ammattitaitoista. Fasilitoinnin lisäksi Voipa toi pöytään erinomaista osaamista itse sisällöstä eli yritysarvoista. Timon ja Jonnen avustuksella saimme luotua turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeistakin asioista oli helppo puhua. Voipan toiminta on hyvin aitoa, eikä siinä ole mitään päälle liimattua. Sanoisinkin, että Voipa on konsulttiyrityksenä positiivisesti epäkonsulttimainen.

Tapani Mylly
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Turku Science Park