HappyOrNot

Toiminta-arvot ja esihenkilötyön palvelulupaus

Me HappyOrNotilla uskomme siihen, että menestys syntyy liekeissä olevasta henkilöstöstä. Haluamme luoda työntekijöillemme sellaiset työn tekemisen edellytykset ja puitteet, että aito innostus voi syntyä. Tässä loistava yrityskulttuuri on avainasemassa. Me ymmärrämme kulttuurin hyvin kattavana käsitteenä sillä se määrittää, mitä meillä arvostetaan ja miten haluamme toimia.

Yrityskulttuurin systemaattinen johtaminen tarvitsee sanoitettuja valintoja. Näiden valintojen tulee olla niin konkreettisia, että ne ohjaavat arkeamme. Olen itse aloittanut HappyOrNot:n toimitusjohtajan hiljattain ja koin, että kulttuuriset valintamme tarvitsevat kirkastamista ja yhdessä sopimista. Määritimme kulttuuriamme ohjaavat valinnat yhdessä henkilöstömme kanssa. Nämä valinnat kiteytyivät napakasti sanoitetuiksi toiminta-arvoksi (Guiding Principle) ja esihenkilötyömme palvelulupaukseksi (Leadership Promise).

Kirkastimme kulttuuriset valintamme yhdessä Voipan kanssa. Voipan johdolla järjestimme sarjan työpajoja niin, että jokainen HappyOrNotilainen pääsi mukaan yrityskulttuurimme kirkastamiseen. Lisäksi meillä oli dedikoituja työpajoja johtoryhmälle ja esihenkilöroolissa toimiville. Näin saimme tarkastelua yrityskulttuuriamme useasta eri näkökulmasta.

Voipan Juha ja Jonne ovat itse arjessa johtaneet modernia kulttuurifirmaa ja tämä näkyy heidän otteessaan selvästi. Voipa ei todellakaan ole tavallinen konsulttifirma, joka tekee ”neukkarissa kalvoja”, vaan he aidosti ymmärtävät yrityskulttuurin merkityksen ja moniulotteisuuden. Olen erityisen tyytyväinen siihen tapaan, jolla Voipa osallisti työntekijämme prosessiin. Voipalaisten osaaminen ja uskottavuus luovat erinomaisen pohjan keskustella työntekijöidemme kanssa vaikeistakin asioista.

Yhdessä Voipan kanssa tekemämme hanke meni erinomaisesti. Minulle oli alusta asti selvää, että Juha ja Jonne ottavat tämän työn tosissaan. Saimme työntekijämme loistavasti mukaan tähän yhteiseen tekemiseen ja juuri sen vuoksi lopputuloskin on paras mahdollinen. Voipa on mielestäni fantastinen talo tämän kaltaiseen työhön.

Miika Mäkitalo
CEO
HappyOrNot