Documill

Asenne ja työtavat kasvua mahdollistamassa

Documillin henkilöstöä

Documill on ylpeästi teknologiseen ammattitaitoon panostava kansainvälistynyt ohjelmistotalo, jonka tarjoaa SaaS-mallilla ratkaisuja Salesforce-käyttäjille. Lähivuosien kehitysaskeleemme liittyvät kaupallisen kyvykkyyden kasvattamiseen osana nopeasti kasvavaa Salesforce-ekosysteemiä. Uskomme, että organisaation menestykselle on oleellista, että niin tekninen osaaminen kuin kaupallinen ajattelukin ovat vahvasti läsnä. Tämän saavuttaaksemme meidän tulee paitsi haastaa nykyistä ajatteluamme, myös onnistua rekrytoimaan oikeita ihmisiä.

Toinen merkittävä taustatekijä yrityskulttuurin tutkimiselle liittyy muutoksiin, jotka olemme kohdanneet koronaviruspandemian myötä. Pakon edessä etätöihin siirtyminen ja tulevaisuuden todennäköiset hybridityömallit ovat tuoneet ison murroksen työelämään. Halusimme ymmärtää sen vaikutukset kulttuurimme, jotta osaisimme myös ennakoida tulevaisuuden kehitystarpeita.

Tarvitsimme ulkopuolista näkemystä toimintamme kehittämiseen ja toteutimme yhdessä Voipan kanssa laajamittaisen tutkimuksen yrityskulttuuristamme. Toivoimme erityisesti konkreettisia, priorisoituja kehitysehdotuksia ja ajatuksia oman kokemuksemme ulkopuolelta.

Voipalaiset tarttuivat toimeen rivakasti ja pysyivät aikataulussa. Viestintä oli aktiivista ja sujuvaa niin johdon kuin henkilöstönkin suuntaan. Työtä tehtiin joustavasti erilaisin menetelmin, yksilö- ja ryhmähaastattelut muodostivat tiedonkeruun perustan ja löydöksiä purettiin työpajamenetelmin. Tekemisen tahti oli hyvä ja tilaisuudet asiantuntevasti fasilitoituja. Keskusteluissa tartuttiin myös vaikeisiin asioihin pelottomasti.

Työn aikana tuotettu analyysi tuntui pureutuvan nykytilanteeseen osuvasti ja esitetyt kehitysajatukset olivat hyvin konkreettisia ja helppotajuisia. Omaan kulttuuriin voi arjen kiireessä sokeutua ja asioiden tarkastelu ulkopuolisin silmin ja korvin oli arvokasta. Voipan kanssa tehty analyysi mittasi ja varmisti näkemystämme nykytilanteesta, ja helpotti asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

Kulttuurin analysointi ja tulevaisuuden tavoitteiden määrittely vaikuttaa minusta erityisen hyödylliseltä yrityksille, jotka ovat jo vakiinnuttaneet toimintaansa. Työllä voi olla parhaimmillaan ravisteleva vaikutus, joka auttaa estämään arjen harmaantumista. Ehdottomasti tärkeää ja paikoin ylenkatsottua työtä, joka ei ole oleellista vain “isoille taloille”, vaan on hyödyllistä myös kaltaisellemme 20-30 hengen yritykselle.

Mika Könnölä
Toimitusjohtaja
https://www.documill.com