Mylab

Analyysistä arvojen päivittämiseen

Kuva: Olli-Pekka Latvala

Kun Mylab teki päätöksen siitä, että suuntaamme tutusta kotimaisesta kotipesästä ulkomaille, oli aika peilata yrityskulttuuria tarkasti tästä näkökulmasta. Myös koronan aiheuttamat muutokset työn tavoissa ja muodoissa korostivat tarvetta tutkia toimintaamme. Halusimme selvittää, missä olemme ja mihin suuntaan meidän kulttuurimme tulee kehittyä saavuttaaksemme bisnestavoitteemme.

Halusin mukaan tahon, joka ei edusta “konsulttihubbabubbaa”, vaan toimii hyvin konkreettisella ja operatiivisella otteella. Tähän olen ollut hyvin tyytyväinen Voipan kanssa tehdyssä yhteistyössä. Olemme saaneet sparria ajatuksillemme ja Jonne ja Juha ovat laittaneet itseään likoon tavalla, jota konsultit eivät aina tee. Kun omaa polkua on tullut kuljettua jo pitkään, voivat ulkopuoliset silmät ja korvat auttaa näkemään uusia asioita sen varrelta.

Tehtyämme kattavan nykykulttuurin analyysin ja määriteltyämme tavoitteita kulttuurin kehitykseen, löysimme selkeitä kehityskohteita, joita oli luonteva lähteä työstämään yhdessä. Yksi tärkeimmistä analyysivaiheen löydöksistä liittyi arvojen näkymiseen arjessa ja niiden tulkinnan vaihtelevuudesta. Näimme, että oli aika käydä laajasti ja syvällisesti keskustelua yrityksemme arvoista ja päivittää ne vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Arvojen työstö voi olla mille tahansa yritykselle herkkä aihe ja ulkopuolinen taho voi tehdä keskeistä työtä auttaessaan yhteisöä eteenpäin.

Voipan kanssa yhteistyönä toteutettu hanke oli tärkeä paitsi selkeän lopputuloksen, myös itse prosessin takia. Meille oli tärkeää, että keskusteluun pääsivät osallistumaan kaikki ja että tuloksia validoitiin perusteellisesti. Selkeästi fasilitoitu ja johdettu projekti antoi meille mahdollisuuden keskustella arvoista avoimesti ja tehokkaasti. Muodostimme tulevaisuutemme kanssa linjassa olevan arvojoukon, joka toisaalta kuvastaa meitä ja haastaa myös kehittymään tulevaisuudessa. Olemme työn tuloksena ja sen aikanakin koeponnistaneet arvoja myös käytännössä ja tuoneet niiden perusteella muutoksia arkeen.

Suosittelisin Voipaa eritoten tilanteisiin, joissa yritys on selkeän kulttuurillisen muutoksen edessä. Kulttuurilliset muutokset ovat aina vaikeita ja tilanteessa, jossa vallitseva yrityskulttuuri on voimakas, on ulkopuolisesta avusta erityisesti hyötyä.

Samuli Niiranen
Toimitusjohtaja
https://www.mylab.fi