Villivisio

Analyysi muutoksen tueksi

Villivisio on muutosvaiheessa, jossa haemme kasvua ja isompaa liiketoimintaa. Ihmiset, osaaminen ja yhdessä tekeminen ovat pitkään ollut liiketoimintamme ytimessä. Tunnistimme kuitenkin, että tulevaisuus vaatii vielä enemmän meidän kulttuuriltamme. Etsimme tähän ulkopuolista apua, joten soittelin Voipalle. He tutkivat nykytilannettamme haastattelemalla kaikki villivisiolaiset, käymällä läpi taustatietoja ja seuraamalla toimintaamme, sekä tunnistivat kehityksellemme oleellisia kehitysteemoja strategiamme perusteella.

Kulttuurin ja toiminnan tarkastelussa ulkopuolinen näkökulma on etu, joka auttaa näkemään metsän puilta. Voipa toi esiin toimintamme vahvuuksia ja heikkouksia objektiivisesti. Suunnittelijamme osallistuivat kattavasti analyysin muodostamiseen ja kokivat panostuksen tärkeänä. Johtajalle sparraava lähestyminen avasi ajatuksia tulevasta, nostaen esiin myös hyvin konkreettisia vaatimuksia ja selviä kehityksen esteitäkin. Yhteistyömme ei ollut ”pään paijaamista”, vaan haastoi tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.

Työn tuloksena saimme muutoksen johtamiseen konkreettisia työkaluja ja ohjeita, joiden avulla säästämme myös aikaa ja voimme kehittää toimintaamme laadukkaan pohjatyön päälle. Saimme myös hyvää sparrausta niin liiketoimintaan kuin johtamiseenkin, sekä tunnistimme keskustelujen tuloksena erottautumis- ja kilpailutekijöitä omasta kulttuuristamme. Sillä on suuri arvo, että tukenamme on ulkopuolinen taho, joka auttaa myös muutosten arkeen viemisessä.

Voipa on ensimmäinen kohtaamamme toimija, joka yhdistää tiimitoiminnan ja kulttuurin kehityksen arvon suoraan liiketoimintaan. Sekä omistajien, että suunnittelijoidemme kokemus oli, että nyt saamme konkretiaa pöytään. Heti alusta asti ote oli hyvin jämpti, toimintaa ohjasi selkeät toimintatavat, jonka mukaan edettiin. Meiltä vaadittiin osallistumista ja perusteluita, eikä vain vetäydytty kammioon ja tuotu omia vastauksia käsiteltäväksi. Kaikki eivät tästä lähestymistavasta tykkää, mutta oikean profiilin tekijät osaavat sitä arvostaa. Me tykkäsimme!

Anna Lehtisalo
Toimitusjohtaja
https://www.villivisio.fi