Autamme
johtamaan
yrityskulttuuriasi
arjessa.

TUNTUVA JA MERKITTÄVÄ MUUTOS IHMISTEN ARKEEN

Yrityskulttuuri kattaa kaiken, mihin liittyy yrityksesi ihmiset. Se on konkreettisia tekoja, jotka näkyvät ja tuntuvat jokapäiväisessä työssä.

Autamme johtamaan organisaatiosi ydintä

Kilpailueduksi yrityskulttuuri muuttuu ollessaan innostava yhteinen tekijä jokaisella organisaation tasolla. Sitä voi ja pitää johtaa – näkyvä teko kerrallaan.

Yrityskulttuuria suurella sydämellä

Hyvä arki rakennetaan vahvan yrityskulttuurin varaan.

Yritys ja sen liiketoiminta voivat paremmin, jos sen henkilöstö voi hyvin ja tekee innostuneesti töitä yhteisen suunnan eteen.

Tiedämme myös, että organisaatioiden voi olla vaikeaa nähdä itse omaa tilannettaan. Vielä hankalampaa on joskus sen muuttaminen. Me haluamme auttaa.

Etänä yrityskulttuurin merkitys korostuu

Pandemian myötä etätyö on tavallista arkea sielläkin, missä se ei ennen ollut. Kun yhteisö on etänä, nousee kulttuurin merkitys entistäkin suuremmaksi. Me autamme sinua varmistamaan, että organisaatiosi on niiden joukossa, jotka omaksuvat muutokset nopeimmin.

Blogi

SCARF-malli fasilitaattorin muistilistana

Fasilitaattori vaikuttaa työpaja- ja ryhmätyötilanteissa osallistujien keskinäiseen toimintaan monella eri tavalla ja tasolla. Tässä roolissa toimiessaan on hyvä tarkkailla toimiensa vaikutusta sekä suunnittelu-, että toteutusvaiheessa eri näkökulmista. Eräs työkalu tai muistilista, joka on kirittänyt omia aivosolujani matkan varrella on David Rockin(*) SCARF-malli, joka pyrkii kuvaamaan ihmisten sosiaalisten kanssakäymisten peruspilareita ja niihin liittyviä aivojen erilaisia palkitsemis-